HEALTH CHECK VOOR U EN UW COLLEGA’S

HEALTH CHECK VOOR U EN UW COLLEGA’S


Een Health Check geeft meer inzicht in de gezondheid van uzelf en van uw collega's en geeft meer bewustwording van de fitheid. Geef uw collega’s een Health Check! Zij zijn het meest kostbare binnen uw organisatie. Een Health Check is een fantastische start naar superfitte medewerkers!

De Health Check geeft een goed beeld van de gezondheid. De deelnemers beginnen met een vragenlijst en doen een aantal fysieke testen. Daarnaast wordt er gekeken naar de leefstijl: zijn er klachten of verbeterpunten? De Health Check brengt zo de persoonlijke fitheid van iedereen in kaart.


HEALTH CHECK ONDERDELEN

De Health Check bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Persoonlijke vragenlijst
  • Lengte, gewicht, vetpersentage, BMI
  • Bepaling middelomtrek
  • Bloeddrukmeting
  • Uithoudingsvermogen door hartfrequentie in rust
  • Kracht van zowel boven, midden en onderlichaam
  • lenigheids test
  • Persoonlijk en strikt anoniem
Daarnaast kunt u de Health Check aanvullen met Functional Movement Screen. Hierbij krijgen u en uw medewerkers meer inzicht in hoe mobiel hij of zij zijn. Tevens krijgt u tips van een personal trainer over waar de aandachtspunten zijn om op te trainen.


HEALTH CHECK EN PERSOONLIJK ADVIES

Iedereen die mee heeft gedaan aan de Health Check krijgt na afloop een persoonlijk advies. Hierin geven wij positieve feedback over leefstijl en fitheid en geven wij advies over eventuele fitnessprogramma's.

Aan de werkgever kunnen wij de totale groepsresultaten presenteren. Op basis van die trends kan het vitaliteitsbeleid van een organisatie uiteraard verder worden uitgestippeld. U krijgt hiermee inzicht in de zwaktes en mogelijkheden binnen uw organisatie. Uiteindelijk wilt u natuurlijk een superfit bedrijf hebben.


HEALTH CHECK; HOE NU VERDER?

Voordat we beginnen met het testen maken wij natuurlijk altijd eerst kennis met uw organisatie. Wij komen graag bij u langs. We bekijken samen hoe en wanneer we de Check af kunnen nemen en hoe we medewerkers kunnen enthousiasmeren om deel te nemen aan de Health Check.
Ook bespreken we de eventuele mogelijkheden na de Health Check. Wilt u verder werken aan de fitheid van de medewerkers en uw organisatie door b.v. Small Group Training, of wilt u jaarlijks uw medewerkers laten checken? Bedrijfsfitness twente kan u verder helpen.
Neem vrijblijvend contact op met André Wiggers om te bespreken wat uw wensen zijn.